ตะกร้อ กีฬาไม่ว่าชายหรือหญิงก็เล่นได้

ตะกร้อ  สนามตะกร้อ  ประวัติกีฬาตะกร้อ  เตะตะกร้อ  ตะกร้อไทย  ตะกร้อโบราณ  ลูกตะกร้อ  ตะกร้อราคา  ตะกร้อ กติกา  ประวัติก็ฬาตะกร้อ  วิธีเล่นตะกร้อ

 

ตะกร้อ กีฬาไม่ว่าชายหรือหญิงก็เล่นได้ (1)

ตะกร้อ เซปักตะกร้อ มาจากคำสองคำ คำแรก “เซปัก” (มลายู: sepak)สนามตะกร้อ เป็นคำมลายูแปลว่า “เตะ” กับคำว่า “ตะกร้อ” เป็นคำไทยแปลว่า “ของเล่นสานด้วยหวาย ใช้เตะเล่น”ส.พลายน้อยอธิบายที่มาของคำว่า “ตะกร้อ” ว่าอาจเป็นคำจีนเก่าคือคำว่า “ทาก้อ” ใช้เรียกกีฬาที่คล้ายกัน ในภาษาไทยถิ่นเหนือเรียก “มะต้อ” ถิ่นอีสานเรียก “กะต้อ” และถิ่นใต้เรียก “ตร่อ” และอธิบายอีกว่า ต้อ ตร่อ และกร้อ เป็นคำเดียวกันแต่เพี้ยนเสียง ส่วนขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ให้ความเห็นว่า แต่เดิมคงเรียกประวัติก็ฬาตะกร้อ “ตากล้อ” แปลว่า “ของที่สานเป็นตากลม ๆ” กรณีเดียวกันกับคำว่า “ผมหยิกหน้ากล้อคอสั้นฟันขาว” ซึ่งคำว่า “กล้อ” แปลว่า “กลม”ในภาษามลายูจะเรียกกีฬานี้ว่า “เซปักรากา”

ตะกร้อ กีฬาไม่ว่าชายหรือหญิงก็เล่นได้ (2)

สนามตะกร้อ

(มลายู: sepak raga)ในการค้นคว้าหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดการเล่นกีฬาตะกร้อในอดีตนั้น ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่าตะกร้อนั้นกำเนิดจากที่ใด การเล่นตะกร้อมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับทั้งด้านรูป ประวัติกีฬาตะกร้อแบบและวัตถุดิบในการทำจากสมัยแรกเป็นผ้า, หนังสัตว์, หวาย, จนถึงประเภทสารสังเคราะห์ (พลาสติก) มีหลายประเทศในแถบเอเชียที่เล่นกีฬาประเภทนี้คล้ายกันมีหลักฐานการเล่นตะกร้อในรัฐสุลต่านมะละกาช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยมีการบันทึกในพงศาวดารมลายู (มลายู: Sejarah Melayu)พม่ามีการเล่นเป็นกีฬาที่มีมายาวนาน ซึ่งเรียกว่า “ชี่นโล่น”ฟิลิปปินส์ นิยมเล่นกีฬาชนิดนี้กันมานานแล้ว โดยมีชื่อเรียกว่า ซิปะก์ประเทศจีนมีเกม

ตะกร้อ กีฬาไม่ว่าชายหรือหญิงก็เล่นได้ (3)

ประวัติกีฬาตะกร้อ

กีฬาที่คล้ายตะกร้อ แต่เป็นการเตะลูกหนังปักขนไก่ ซึ่งปรากฏในภาพเขียนและพงศาวดารจีนประเทศเกาหลีมีเกมกีฬาลักษณะคล้ายคลึงกับของจีนแต่ใช้ดินเหนียวห่อด้วยผ้าสำลีเอาหางไก่ฟ้าปัก แทนการใช้ลูกหนังปักขนไก่การแข่งขันตะกร้อในระดับนานาชาติ เรียกเกมกีฬาชนิดนี้เตะตะกร้อว่าเซปักตะกร้อ โดยเป็นการแข่งขันของผู้เล่น 2 ทีม ทำการโต้ตะกร้อข้ามตาข่ายเพื่อให้ลงในแดนของคู่ต่อสู้ สามารถแบ่งแยกย่อยเป็น 2 ประเภทคือ “เรกู” หรือทีม 3 คน และ “ดับเบิ้ล เรกู” หรือก็คือ ตะกร้อคู่ (คำว่า เรกู เป็นภาษามลายู แปลว่าทีม)สนามแข่งขัน สนามแข่งขันขนาดวิธีเล่นตะกร้อมาตรฐานสนามแข่งขันเซปักตะกร้อ มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดประมาณ 2 เท่าของสนามแบดมินตัน

ตะกร้อ กีฬาไม่ว่าชายหรือหญิงก็เล่นได้ (4)

เตะตะกร้อ

ตะกร้อไทยมีความยาว 13.40 เมตร กว้าง 6.1 เมตร เพดานหรือสิ่งกีดขวางอื่นใด ต้องอยู่สูงกว่าสนามไม่น้อยกว่า 8 เมตร จากพื้นสนาม (ไม่เป็นพื้นหญ้า หรือพื้นทราย) และต้องไม่มีสิ่งกีดขวางอื่นใดในระยะ 3 เมตรจากขอบสนามโดยรอบความกว้างของเส้นขอบทั้งหมดวัดจากด้านตะกร้อโบราณนอกเข้ามาไม่เกิน 4 เซนติเมตร ส่วนเส้นแบ่งแดนความกว้างไม่เกิน 2 เซนติเมตร โดยลากเส้นแบ่งแดนทั้ง 2 ข้างออกตามแนวขวาง แนวเส้นทับพื้นที่ของแต่ละแดนเท่าๆกัน เส้นขอบทั้งหมดนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของแดนสำหรับผู้เล่นแต่ละฝ่ายปลายของเส้นแบ่งแดน ใช้เป็นจุดศูนย์กลางลากเส้นโค้งครึ่งวงกลมความกว้างเส้น 4 เซนติเมตร โดยขอบในของเส้นโค้งครึ่งวงกลมมีรัศมี 90 เซนติเมตร

ตะกร้อ กีฬาไม่ว่าชายหรือหญิงก็เล่นได้ (5)

ตะกร้อไทย

ลูกตะกร้อกำหนดไว้เป็นตำแหน่งยืนของผู้เล่นหน้าซ้าย และหน้าขวา ในขณะที่ส่งลูกแดนทั้งสองจะมีวงกลมซึ่งกำหนดเป็นจุดยืนสำหรับผู้ส่งลูก โดยวาดเป็นวงกลมขอบในมีรัศมี 30 เซนติเมตร ความกว้างของเส้นคือ 4 เซนติเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ที่ระยะ 2.45 เมตรจาก ตะกร้อราคาเส้นหลังของแต่ละแดน และอยู่กึ่งกลางตามแนวกว้างของสนามตาข่ายตาข่ายจะถูกขึงกั้นแบ่งแดนทั้งสองออกจากกัน ทำจากวัสดุจำพวกเชือกหรือไนลอน ความสูงของตาข่ายบริเวณกึ่งกลาง คือ 1.52 เมตรสำหรับนักกีฬาชาย (1.42 เมตรสำหรับนักกีฬาหญิง) ส่วนความสูงบริเวณเสายึดตาข่าย คือ 1.55 เมตรสำหรับนักกีฬาชาย (1.45 เมตรสำหรับนักกีฬาหญิง) ตาข่ายมีขนาดรู 6–8 เซนติเมตร ผืนตาข่ายมีความกว้างตะกร้อ กติกา 70 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6.1 เมตร ตะกร้อ

 

ขอบคุณเครดิต          dailynews

 

ข่าวแนะนำ